Limited Time Offer Special Priced !!  Limited quantity, grab them before they are gone!  ...

Add to wishlist
Sale

SARAYA Lakanto®天然羅漢果糖,100%植物萃取,屬低升糖指數,適用於高温烹調、烘焙、熱飲調味,不會導致蛀牙,適合關注血糖及體重管理人士。   1. 為100%天然植物精華,不含化學成份 2. 甜味來自名為羅漢果苷(mogrosides)的抗氧化劑,不含果糖或葡萄糖,不會導致蛀牙,小朋友可放心食甜。 3. 口感與糖極為相近 4. 適用於高温烹調、烘焙、熱飲調味 5. 低升糖指數 (GI值)及零卡路里,適合關注血糖或體重的人士 6....

Add to wishlist

煮沸時間 : 約7分鐘 賞味期限 :1年1份 - 能量 : 172kcal ; 蛋白質 : 8.4g ; 脂質 :...

Add to wishlist

煮沸時間 : 約4分鐘 賞味期限 :1年1份 - 能量 : 203kcal ; 蛋白質 : 10.8g ; 脂質 :...

Add to wishlist
Sale

每套 - 檸檬夾心餅 x 2 / 杏仁雲呢拿夾心餅 x 2 / 碎朱古力曲奇 x 1 / 原味曲奇 x 1 夾心餅 :...

Add to wishlist
Sale

煮沸時間 : 約4分鐘 賞味期限 :1年1份 - 能量 : 203kcal ; 蛋白質 : 10.8g ; 脂質 :...

Add to wishlist
Sale

低糖蕎麥麵 - 煮沸時間 : 約7分鐘 - 賞味期限 :1年- 1份 - 能量 : 172kcal ; 蛋白質 :...

Add to wishlist

低糖蕎麥麵 - 煮沸時間 : 約7分鐘 - 賞味期限 :1年- 1份 - 能量 : 172kcal ; 蛋白質 :...

Add to wishlist

煮沸時間 : 約4分鐘 賞味期限 :1年1份 - 能量 : 203kcal ; 蛋白質 : 10.8g ; 脂質 :...

Add to wishlist
Sale

低醣咖喱! 呢隻嚟自日本嘅低醣低卡咖喱,比起一般即食咖喱:   高達38%* carb off   每盒卡路里低至107.8kcal*   %日本地道風味咖喱   *一人分,視乎口味而定     2種口味:牛肉同印度奇瑪咖喱!...

Add to wishlist